Transkutánní radiofrekvenční ošetření

Transkutánní radiofrekvenční ošetření metliček a pavoučků

  • dnes zdaleka nejúčinnější a s výrazně lepšími kosmetickými výsledky nežli laser,
  • ambulantní,
  • hrazená klientem,
  • v České republice nyní novinka, respektive ještě nepříliš rozšířená metoda ale se známými dobrými zkušenostmi ze zahraničí, MediVasc je jednou z prvních ambulancí, která tuto léčbu poskytuje,