Co je žilní hypertenze?

Chronická žilní nemoc nebo žilní nedostatečnost?

Obecně se při chronické žilní nemoci jedná o stav, kdy z různého důvodu dochází ke zhoršení nebo selhání funkce chlopní uvnitř hlubokých nebo povrchových žil a ve svých pokročilejších důsledcích krev z dolních končetin není pak dobře směrována k srdci a působením gravitace tak krev městná v žilním systému pánve a dolní končetin (odtud synonymum žilní hypertenze). To ve svém důsledku vede k zánětlivé reakci žilní stěny, bolestem končetin, otokům, křečovým žilám a v pokročilých stádiích až ke vzniku defektů kůže bérce (tzv. bércovému vředu).

Postupem času se příznaky zhoršují tím, jak se přetlak žilní krve přenáší na níže položené části systému při destrukci chlopní. A tyto změny se mohou z povrchových žil přenést do žil hlubokých, kde již nejsme mnohdy schopni účinně léčebně zasáhnout. O chronické žilní nedostatečnosti hovoříme od stadia C3 (včetně) výše, kdy skutečně již poškozené žíly dolních končetin neplní správně svoji funkci pro návrat krve z končetin směrem k srdci. Stádií chronické žilní nemoci popisujeme podle CEAP klasifikace celkem 7:

0 - žilní bolest
1 - teleangiektazie (tzv. metličky, pavoučci…)
2 - křečové žíly (varixy)
3 - otoky
4 - lipodermatoskleroza (změny barvy a kvality kůže bérců a kotníků)
5 - hojící se nebo zahojený bércový vřed
6 - aktivní (otevřený) bércový vřed