Endovenosní ablace

Odpadá řez v třísle a stripping velké nebo malé safény z povrchového žilního systému dolní končetiny, jednotlivé varixy pak lze ponechat (při vyřešení příčiny žilní hypertenze „oplasknou“), flebektomovat (vyjmout) z drobných incizí nebo sklerotizovat – a to v jednom sezení nebo ve dvou dobách.

jedná se o poškození nesmáčivé výstelky povrchové žíly pomocí fyzikálního, chemického inzultu nebo jejich kombinací,
po tomto zákroku žíla trombozuje a/nebo kolabuje, následně se vyhojí jizevnatou tkání a zaniká tím jako céva včetně dopadů na cirkulaci krve v končetině v případě její předchozí insuficience,
provádí se vpichem, kdy se pod sonografickou kontrolou kanyluje velká nebo malá saféna a/nebo jejich subfasciální větve a pomocí Seldingerovy metody se do této intervenované žíly zavede jednorázový pracovní katetr, sonografickou peroperační kontrolou je zároveň zajištěno, že i v místě napojení povrchové žíly na hlubokou je metoda bezpečná (tedy je eliminováno riziko poškození hlubokých žil) i bez řezu v třísle nebo podkolenní jamce,
je nutná kratší doba nošení kompresních punčoch nežli po „klasické“ operaci,