Sklerotizace

  • v případě rozsáhlejších metličkových varixů nebo i v případě klasických velkých (retikulárních) varixů,
  • ve formě tekuté sklerotizace nebo pěnové (pěnová je užitelná i pro ošetření insuficientních perforátorů, kmenů velkých povrchových žil a pro větší retikulární varixy),
  • metoda hrazená klientem,
  • ambulantní, neoperační, injekční léčba
  • často vhodná pro pokročilé formy chronické žilní nemoci, tam kde řez by mohl být již nebezpečný (u CVD C4 a výše…

pro představu zde krátké video:

https://youtu.be/bM9cOYA_jqI