Kompresní terapie

Pomocí speciálních punčoch (klinická třída svěru II) nebo elastických obinadel omezení otoků končetin, jistě ve fázi otoků a bércových vředů (u bércových ulcerací spíše kompresní terapie s užitím obinadel). Často jako dočasná součást léčby po miniinvazivních nebo klasických zákrocích na žilách dolních končetin. Jednoznačně je indikována u pacientů v léčbě hluboké žilní flebotrombozy, minimálně po dobu 2 let od diagnozy, kdy dokáže tato terapie redukovat riziko vzniku závažného posttrombotického syndromu.