Co jsou křečové žíly?

Nad povrch kůže vystupující rozšířené povrchové žíly, které díky změnám jejich stěny a chlopní ztrácejí schopnost plnit jejich funkci, tedy návrat krve z dolních končetin směrem k srdci.