Léčba a operace křečových žil

Vzhledem k tomu, že disponujeme znalostmi a zkušenostmi (včetně certifikovaných kurzů) v mnoha metodách (t.č. ve všech dostupných) léčby křečových žil/varixů dolních končetin, jsme schopni provést prakticky jakýkoliv výkon na žilách dolních končetin právě a jen podle toho, pro jaký typ výkonu je vhodný daný konkrétní nález u konkrétního klienta. Každý z nás je individualita, stejně tak i choroba může mít řadu individuálních odchylek.

Jinými slovy: Pokud nějaká ambulance nabízí pouze mechanicko-chemickou ablaci, pak je logické, že své pacienty léčí právě a jen pouze pomocí této techniky. Je přitom ale známo, že každý typ výkonu má své limity, za kterými již může selhávat nebo nepřináší dlouhodobé dobré výsledky nebo není dokonalý kosmeticky. My Vás díky široké nabídce prováděných výkonů indikujeme medicínsky správně a přitom vždy ještě bereme v potaz i kosmetický dopad takového zákroku a Vaše přání a možnosti.

Jednotlivé metody léčby křečových žil

SKLEROTIZACE:

Ambulantní injekční aplikace sklerotizační látky do varikozních pletení nebo jejich spojek (mnohdy s užitím ultrazvuku), což vede k jejich zániku. Jedná se o výkon ambulantní s minimální bolestivostí, kdy po výkonu není nutná pracovní neschopnost, pouze po určitou dobu je nutné nosit kompresní punčochy (většinou maximálně 3 týdny). Sklerotizaci lze aplikovat jako jednoduchou pomocí roztoku nebo složitější pomocí pěny a pomocí ultrazvuku ji cílit přímo do postižené žíly, pokud je tato ve větší hloubce.


TRANSKUTÁNNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE METLIČEK, PAVOUČKŮ:

Nejmodernější zcela neinvazivní a nebolestivá ambulantní terapie esteticky vadících drobných fialových žilek, kdy ve dvoumilimetrových krocích jsou dotykem na kůži ošetřeny tyto pavoučky nebo metličky pomocí radiofrekvenčního tepla. Tato metoda oproti laseru nabízí několikanásobně vyšší účinnost (až 95%), nevede k žádným jizvám, nepotřebuje žádné fyzické omezení ani nošení kompresních punčoch.


AMBULATORNÍ MINIFLEBEKTOMIE:

Jedná se o ambulantní chirurgický, minimálně bolestivý zákrok, kdy v místním znecitlivění jsou izolované varixy (křečové žíly) dolních končetin vyjmuty z podkoží končetiny z drobných řezů (někdy i bez nutnosti jejich šití).


ENDOVASÁLNÍ LÉČBA VARIXŮ POMOCÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE – TERMICKÁ ABLACE:

Jedná se o jednu z moderních metod léčby nedostatečnosti velké safény (povrchová žíla na vnitřní straně stehna), která je zdrojem křečových žil. Tzv. bezkrevně a bez použití skalpelu je tato povrchová žíla termicky „zatavena“ pomocí radiofrekvenčního generátoru tepla a tím dojde k odstranění přetlaku v povrchovém žilním systému (což v důsledku vede k odeznění otoků, nočních křečí, pocitu těžkých nebo neklidných nohou). Celá procedura je prováděna pouze z vpichu pod ultrazvukovou kontrolou, většinou za krátkodobé hospitalizace (většinou na jednu noc) nebo dokonce v režimu jednodenní chirurgie v anestezii (celkové nebo spinální). Doba rekonvalescence/práce neschopnosti je u fyzicky nenamáhavých zaměstnání v řádu 2 - 3 dnů. Metoda je bezbolestná nebo pouze minimálně bolestivá s dokonalým kosmetickým efektem a bez pooperačních hematomů (modřin).


ENDOVASÁLNÍ LÉČBA VARIXŮ POMOCÍ CLARIVEIN – MECHANICKO-CHEMICKÁ ABLACE:

Moderní a spolehlivý zákrok na křečových žilách dolních končetin, proveditelný bezbolestně v místním znecitlivění, bez nutnosti hospitalizace pouze ambulantně. Jedná se opět o metodu, kdy je velká nebo malá saféna (povrchové žíly dolních končetin) a případně i jejich jednotlivé rozšířené větve destruována pomocí vpichu bez nutnosti užití skalpelu pomocí speciálního jednorázového přístroje, kterým je žíla zevnitř pod ultrazvukovou kontrolou mechanicky destruována a zároveň je do ní aplikována tzv. sklerotizační látka, která ji pomáhá uzavírat. Po operaci pacient nemá žádné nebo pouze minimální bolesti a hematomy (modřiny). Rekonvalescence/pracovní neschopnost je 1 - 3 dny.

ŽILNÍ LEPIDLO:

Nejmodernější léčba křečových žil dolních končetin, taktéž proveditelný jako ambulantní zírkok bez nutnosti anestezie, kdy z drobného vpichu na dolní kočnetině je žíla ambulantně "zalepena". Výkon se provádí též pod ultrazvukovou kontrolou a je bezbolestný a bez nutnosti jakéhokoliv omezení v pooperačním období. Dokonce není nutné nosit ani kompresní punčochy.

„KLASICKÁ“ CHIRURGICKÁ LÉČBA:

Plně hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění, kdy jsou chirurgicky řešena místa zdroje žilního přetlaku v dolních končetinách a jsou vyjmuty i jednotlivé křečové žíly, mnohdy s pomocí řezů v třísle a/nebo v podkolenní, kde je často příčina těchto varixů v místě obráceného krevního toku mezi hlubokými a povrchovými žilami dolních končetin. Výkon je prováděn v anestezii (celkové nebo spinální), za hospitalizace (většinou 2 noci v nemocnici). Obvyklá délka pracovní neschopnosti/rekonvalescence je kolem šesti týdnů. Tuto léčbu poskytujeme ve spolupráci s našimi partnerskými zařízeními lůžkové péče (Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice Frýdlant…)