Kdo může tímto onemocněním trpět?

Jedná se o jednu z civilizačních chorob s větším postižením ženské populace. Až 50% žen a 30% mužů za život dospěje do některé z forem nebo stádií této nemoci. Primární varixy se rozvíjejí díky nedostatečnosti chlopní v povrchových žilách a tato obecně je známo že u 2/3 pacientů chronická žilní nemoc začíná právě insuficiencí v povrchovém žilním systému.

Existuje i dědičná nebo vrozená dispozice k této nemoci, větší dispozice mají lidé setrvávající delší dobu (např. v zaměstnání) vstoje nebo vsedě, obézní nemocní, ženy v těhotenství nebo po porodu apod. Dále pak velice rozšířenou skupinu pacientů tvoří lidé, u který se varixy rozvinou jako sekundární po trombózáchhlubokých žil dolních končetin.